L’association Los amics de la Calandreta organise un vide-greniers